Contributie

Contributiebedragen 2021 
Onderstaande bedragen zijn per maand.
Inclusief afdracht Atletiekunie, exclusief eventuele wedstrijdlicenties.
Minipupillen:                        €   9,98
Pupillen A,B,C:                      €   9,98
Junioren:C,D                         €   9,98
Junioren A,B:                        € 11,64
Senioren:                              € 14,07
Masters:                                €   9,15
Loopgroep / G-groep:         €   9,15
Recreanten / wandelaars:  €   6,00
Core-stablit                           €   6,00
Kader / rustende leden      €   4,30

Wedstrijdlicenties
Wedstrijdlicentie senioren / masters € 22,70
Deze worden los van de contributie geïncasseerd.
Het betreft een jaarbedrag en zal in april worden geïncasseerd.


De wedstrijdlicenties van de pupillen en juinioren worden door de vereniging bekostigd om de deelname van de jeugd aan de wedstrijden te slimuleren.

Klik op de Link Wedstrijdlicenties voor de tarieven van de wedstrijdlicenties volgens de Atletiekunie.

Lidsoorten naar leeftijd (indeling Atletiekunie)
Klik op de Link
Leeftijdsindeling voor de leeftijdsindeling volgende de Atletiekunie.